abari_yasar_neziihe

Acının Doruğunda Bir Şair: Yaşar Nezihe Bükülmez / Abdulbari Karabeyeser

“Zevk almadım hayatın baharından yazından Kara bahtım utansın saçımın beyazından!” Epigraftaki mısralar günümüz okuru tarafından pek bilinmeyen kadın şairlerimizden Yaşar Nezihe Bükülmez’e ait. Nezihe Hanım’ın hayatını okumadan yukarıdaki mısraları okursanız sadece bir şairin sayıklamaları olarak okur geçersiniz ama eğer onun çile dolu hayatını bilirseniz bu mısraların öyle gelişi güzel yazılmadığını görecek ve acıyla burkulan yüreğinizin […]

binevsa2

Gebze Şiir Meclisi veya Şeir Yazan Qadın Bənövşə Mahmudqızı / DergiZan

Sanatçı Duyarsızlığı Sanata ve sanatçıya verilen değer, o ülkenin müreffeh ve gelişmiş olduğunun göstergesidir. Köklü bir medeniyet geleneğimiz olsa da biz bu uygarlığın üstünü umursuzca kapatıp kendimizi sefih bir yaşamın ve gündelik harcama çılgınlığına kaptırmışız. Bu günbegün daha da acınacak hale gelse de bunun farkında olmadan yaşayan idarecilerimizin varlığı da bir diğer içler acısı hal. […]

ochsyn

Hayaliyyun-Hakikiyyun Tartışmaları İçinde Beşir Fuad / Hüseyin Saraç

GİRİŞ BEŞİR FUAD’IN YETİŞTİĞİ SOSYAL, SİYASİ VE EDEBİ ORTAM Avrupa’da Rönesans’la başlayan gelişmeler, bilim ve teknolojide yeni buluşlara yol açar. Sanayi devrimini gerçekleştiren Avrupalı devletler bu gelişmelere parelel olarak askerî alanda da üstün duruma gelirler. XVl.yüzyılda en parlak devrini yaşayan Osmanlı İmparatorluğu’nun[1] yükseliş grafiği ise bu yüzyılın sonlarına doğru inmeye başlar. Bu iniş XVll. yüzyılda […]

hsarac

Mehmed Akif’in Taraf Olduğu Bir Tartışmanın Perde Arkası / Hüseyin Saraç

  Edebiyatımızda uzun bir süre varlığını sürdürmüş tartışmalardan birisi de Mehmed Akif ile Tevfik Fikret arasındaki tartışmadır. Bu tartışma her iki şairin ölümünden sonra da muakkipleri tarafından devam ettirilmiştir. O derece ki, başlangıçta yenilikçiler ve muhafazakârlar arasında başlayan bu münakaşa iken zamanla kendi sınırları dışına taşmıştır. 1940’lardan sonra, bilhassa, marksistler Tevfik Fikret’i kendi ideolojilerinden biri […]

abari_hallac

Aşk Şehidi: Hallac-ı Mansur / Abdulbari Karabeyeser

  “Bir Hallaç vardı koca adam İnsanüstü gerçeklerle uğraşan Bilerek kucakladı ölümü.”                                        Mustafa Miyasoğlu  Girizgâh           Hallac-ı Mansur ile ilgili okuduğum en son kaynak Yaşar Nuri Öztürk’ün iki ciltlik “Hallac-ı Mansur” kitabı oldu. Diyebilirim ki Hallac’ın […]

huseyn

Edebiyatin İçten İncelenmesinde İmaj, Metafor, Sembol ve Mit Unsurları / Hüseyin Saraç

GİRİŞ Edebiyat alanında ilmî çalışmalara başlamanın en tabiî, en makul şekli edebî  eserlerin kendilerini incelemek ve yorumlamaktır. İncelenmek üzere elde bulundurulan edebî eserin ise karışık unsurlardan meydana gelen bir yapı içinde olduğu dikkati çeker. Özellikle edebî eserin içten incelenmesinde bazı unsurlar üzerinde mutlaka durulması gerekmektedir. Şiir sanatının anlam boyutu incelenirken, imaj metafor, sembol ve mit, […]

ibrahim

Şair-i Maderzâd / İbrahim Eryiğit

Yeti: 1. İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke. 2. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri. Yetenek: 1. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteli-ği, kabiliyet. 2. Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite. 3. Kişinin kalıtıma dayalı ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır. […]

eda

Bir Bilmecem Var! / Eda Uçar

“Masa da masaymış ha…” Edip Cansever Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca. Cevabı basit bir bilmece bu. Bu çizgide başka bir bilmece daha: bilmece bildirmece güzel üzerine enine boyuna düşünmece. Cevabımız; estetik. Yani ‘güzel nedir?’ sorusundan hareketle sanattaki ve doğadaki güzelin ne olduğunu sorgulayan alan. Estetiğin araştırma alanı sadece belli bir dönemin ‘güzel’ anlayışı değil, çağın […]

songül

Aşk Mektupları / Songül Özcan

Görüldüğü gibi konuyu anlatmada kullanılan nesne aynı olmasına rağmen eserler içerisindeki aksiyon hep bambaşkadır. Ancak odağında hep insan vardır. Kullanılan nesne yani ayakkabılar araçsal varlıklarını kaybetmişler ve insan hakikatini anlatmada imge olarak kullanılmışlardır. Sunay Akın’ın Bir Çift Ayakkabı kitabında olduğu gibi nesne bir çift ayakkabı olsa da hikaye hep başka başkadır. Aşk ve söz, birbirini […]