Huzurlu muyuz Gerçekten? / BukreNur Yılmaz

Huzuru duyduğu kadar vicdan sahibidir insan. Peki ya, vicdanı olgunlaştırmak, huzur kıvamına getirebilmek için nasıl bir yol izliyoruz? “İnsan bedel ödediği kadar insandır” diyor; insan olmanın insan kalabilmenin gerekliliklerini sorgulatan bir yazısında Ahmet Polat. Ödediğimiz veya ödeyeceğimiz bedellerde bizi niyetten eyleme taşıyamıyor ise ne kadar hakkını verebiliriz ki, insan olmanın?. Çünkü her insan sınanmakla mükellef […]

Doğru Bilenen Yanlışlar – 4 / Ziya Doğan

Günlük konuşmalarımızda ve zihin haritamızda sıklıkla iki kavramı karıştırıyor ve birbirlerinin yerine kullanıyoruz. Bu da doğru bilinen yanlışlara kapı aralıyor. Yazı dizimizin bu dördüncü bölümünde hırs ve azim kavramlarını ele alacağız. Azim, sözlük anlamı itibariyle bir kimsenin bir işteki engelleri yenme isteği ve kararı demektir. Hırs, bir şeyi arzu etme, ona aşırı derecede tutkun olma, […]

Etme Noksan, Çekme Zahmet / Sadettin Turhan

Bizler düzen ve intizam konusunda, insanlar ile olan görüşmelerimizi Allah’ın şeriatına göre düzenlemezsek, verilen nimetlerin kadrini ve kıymetini bilmezsek, gelecek nimetleri kendi elimizle bela ve musibetlere çevirir, sonrada altından kalkamayacağımız faturalarla yüzleşmek zorunda kalırız. Bu durum, insanın imanında, toplum hayatında ciddi tahribata neden olacaktır. Yüce Rabb’im, insanı dünyada yalnız bırakmamış. İlk insanı peygamber olarak görevlendirip […]

Doğru Bilinen Yanlışlar-3 / Ziya Doğan

İnsan kulaktan dolma bilgileri kullanmayı ve yaymayı sever. Kendisine gelen her hangi bir bilgiyi araştırma ve sorgulama zahmetine girmez. Yazı dizimizin bu üçüncü bölümünde zevk ve mutluluk kavramlarını irdeleyeceğiz. İnsan hayatında haz ve fayda vardır. Haz; anlık ve sürekli hazlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Anlık hazlar; somut, anlık, güçlü ve tüketime dayalıyken, sürekli hazlar […]

Doğru Bilinen Yanlışlar-2 /

Yazı dizisinin bu bölümünde nasip ve kısmet kavramlarını ele alacağım. Bilindiği gibi kavram, düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımına nedir. Hayatı anlamlandırma ve ifade etmede kullanılan bu ‘genel tasarım’, hatalı kullanıldığında ise düşünme/düşünce sistemini hatalı/eksik kılabilmektedir. Uzakdoğu’nun bilgesi Konfüçyüs, “Toplum, isim ve kavramları yanlış telaffuz etmek ve kullanmakla bozulur” der. Maksadım, kavram yanılgılarını bertaraf edip, […]

Udhiyyeden Kurbiyyete / Nur Dinçkan

  Zilhicce ayının 10, 11, 12. günleri içinde  Allah için kesilen  hayvana  UDHİYYE denir. Esasında  “udhiyye”  kuşluk  vakti  kesilen  hayvan  demektir.  Allah  için  kesilen  bu  hayvanlarla  Allah’a  yaklaşıldığı, yani  kurbiyyet  kazanıldığı  için   kurban  denilmiştir.  Kur’an-ı  Kerim’de  Hac suresi /37. ayetde  Allah (c.c.) şöyle  buyurmaktadır: “Bu  hayvanların  ne etleri,  ne de kanları   Allah’a  ulaşacaktır.  Allah’a  ulaşacak  […]

Hayat Kısa, Zaman Dar, Bu Hayat  Teknesinde Yapılacak Hizmet Çok / Sadettin Turhan

 Hep yarını düşünürdü, yarın için çalıştı, yarından ümitliydi, yarın için planları vardı. “Hele bir yarın olsun” derdi. Ama yarını göremedi, çünkü unuttuğu gün olan “bugün” öldü. Bir gün bizler de önünden geçtiğimiz mezarlıkta yerimizi alacağız. Bizim için de birileri gelip “Vah vah! Pek de gençmiş” diyecek. Bizim için de “Belki bir Fatiha’ya ihtiyacı vardır” deyip […]

Sen Sakin Başını Eğenlerden Olma! / Sadettin Turhan

Ey çağın sorunları içinde kendini kaybetmemek için bataklıkta çırpınan kardeşim! Rabbim o kadar büyük ki, o kadar korumuş ve esirgemiş ki seni; akıl ve mantığın almayacağı kadar güzel ve hoş bir şekilde muhafaza etmiş. O kadar çok sıkıntı ve bunalım yaşadın ki hepsi bir dağa yüklense dağ dayanamazdı. Allah, taşıyamayacağı dert sunmaz kuluna. Haksızlık gördün, […]

Diril Ey Kalbim! / Dr. Hatice Kösecik

Ey kutlu ay! Özlemle bekledik, ne güzel kutlu geldin, sessizce gidiyor musun? Gönülleri mamur ederek, ruhumuzu yükselterek, kalbimizi dirilterek mi gidiyorsun? Bu ümmetin ihtiyacı var, temizlenmeye, samimiyete, bir ve beraber olmaya. Her gün misafir ettik seni, belki layıkıyla edemedik. Ama biz seviyoruz seninle olmayı. Açıkta olmayan bir ibadettir oruç, tutup tutmadığını Allah bilir, mükafatını kat […]

Eğitimin Gençlik Üzerinde Etkisi / Nur Dinçkan

Gençlik  denilince;  genellikle  büluğ  çağına  ulaşanlar ile  25-30 yaşına ulaşan fertler grubu anlaşılır. Durum böyle olunca fertlerin  yaş dolayısıyla  hızlı ve devamlı bir değişme içinde oldukları  kendiliğinden ortaya çıkar. Gençlik için başlama yaşı her iki cins içinde  biyolojik olarak büluğ dönemi esas alınırken, bitiş dönemi açısından ise kesin bir ölçü verilemez. Daha  çok sosyal  plandaki […]

Niyet Ettim Hakka-Niyete /  Bukrenur Yılmaz

Niyet ettim mesajlarını ayet ayet kalbime işlemeye Rabbim! Aç kalbimizi hakikate… Yönelt idrakimizi ebediyete ve Rahmet yağmurlarıyla ıslat muhabbetine kuraklaşmış ruhlarımızı. Tut ellerimizden, tut yüreğimizden, tut ki, mecal bulsun, Rahmetinle muhtaçlığımız. Hemhâl olalım sınanırken imtihan kuyuların da, adını her andığımızda vücuda gelsin kalplerimiz. Ve hoş geldin, yine, yenide gönlümüzün süruru oruç / hoş geldin ömrümüzün […]

Ramazan, İmsak ve Kur’an Ayı / Nur Dinçkan

Oruç kelimesinin karşılığı olarak Arapça’da “savm” kelimesi kullanılır. Bu kelime sözlük anlamı bakımından imsak(tutmak) anlamına gelir. Fıkıhta oruç fecri sadıktan güneşin batışına kadar insanın kendini yemek-içmek ve cinsellikten tutması (alıkoyması ) olarak tanımlanır. Oruçta en önemli şey, insanın iradesini kontrol etmesi ve kendisini tutabilmesidir. Türkçemizde ibadetler ile kurduğumuz ilişkilerde,  ibadetler özne konumundan daha çok nesne konumuna […]

Münzevî Bir Sufi: Utbetü’l-Gulâm* / Abdulbari Karabeyeser

İlk dönem sufileri arasında adını sıkça duyduğumuz ancak hayatı hakkında detaylı bilgilere sahip olmadığımız mutasavvıfların başında Utbetü’l-Gulam gelmektedir. Bütün tabakat ve teracim-i ahvâl kitapları ondan yalnızlığa çekilmiş, sessizliğe bürünmüş münzevi görüntüsüyle Rahmanın gönlünü okşayan gözü yaşlı, bağrı yanık derya-dil bir veli olarak söz etmektedir. Kur’an okunduğunda hem ağlar hem ağlatırdı. Bunun için o, korku ve […]

Mahremiyetimize Ne Oldu? / Nur Dinçkan

Modernleşme ile birlikte herşeyin  bozulduğu gibi, mahremiyet anlayışımızda bozuldu.  Eskiden konuşurken  edebinden  ağzını  kapatan  ninelerimiz  “gelenek” diye anılır oldu.  Evimizin eşiğinden bile  sokmayız dediğimiz  arsız, edepsiz  insanları  evimizin baş  köşesine  oturttuk  ve onların mahremlerine  bile  şahit, hatta  ortak olduk.  Kendimize bile itiraf edemeyeceğimiz  en mahrem sırlarımız  milyonların gözü önünde  ifşa  oldu.  Bunun adı da “insanların […]

Toplum Kuralları / Hanife Barış

1400 yıl evvel yüce kitabımız Kur’an-i Kerim bilime, teknoloji’ye, insan psikolojisine vs. ışık tutması tesadüfler eseri değildir. Bilakis hayatın özü, düzeni ve nizamıdır. Birçok buluşun ve oluşumun esas kaynağı ve membaıdır. Buradan giriş yaparak toplum psikolojisi ve insanın varoluşu ile ilgili temel yapıya dayanarak aktarmak istediğim bir mevzuu’da Toplum Kuralları… Gerek Aile, gerek okul, gerek […]

Tefekkür Düşer Hüzünlerime / Mücahit Aydın Aslantaş

Tefekkür soluklanmaktır bir uzun maratonda. Parçası olunan, hızla dönen ve hayatı eriten dünyadan kopabilmektir. İnsanın meydana getirdiklerinden uzaklaşıp, Allah’ın yarattıklarını görebilmektir o kopuşta. Baktığının gerisini görebilmektir her an, yeniden, her yaratılanda. Kâinatta ve insanlarda gördükleri ile tefekkürü kavramak yetmez hiçbir zaman. O gözlerin mükâfatıdır. Gözlerden kalbe ulaşan huzur yetmez. Gözlerden kalbe aktarılan her görüntü, tefekkürün […]

 Neden Dinlemek?/ Gamze Boynueğri

    “Dinlemek, çivisi çıkmış bir dünyada adalete talip olmak demektir. Dinleyebilen insanlar ötekine karşı daha adil olur. İnsanın insana duyduğu ahlâki sadakatin özünde, dinlemek vardır.” (Kemal Sayar) Dinlemek gerektir önce anlamak için, idrak edebilmek adına dinlemek ve elbette söylemek için, anlatmak için satır satır, dize dize duyguları, hislerin tercümanı hatırına dinlemek…  Hayatımızın yarısından çoğu […]

En İyi İlaçtır Zaman / Ömer Hattab Saitoğlu

Bakmayın siz doktorlara, zamandan daha iyi bir ilaç var mıdır bunu söyleyin? “Hımmm” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Düşünün ama bana da kulak verin derim. Sanırım haklıyım değil mi?  Cevap zaten üst başlıkta. Sizi bilmem ama ben öyle düşünüyorum. Aslında farkında olmadan birçok şeyi zaten zamana bırakıyoruz. Bir ilaç kullandığımızda tesiri için yine zamana bırakıyoruz. Çünkü […]