İki Çul Sahibi / Amine Kabaktepe

Annesi tarafından yetiştirilmiş, kabilesi akrabaları arasında sözü dinlenmeyen, saygı gösterilmeyen genç bir delikanlı. Yeni duyduğu bir din ve peygamber onu meraklandırıyor. Kabilesi duydukları din hakkında olumsuz konuşuyor. Ama bu zeki delikanlı, kabilesinin söylediklerini benimsemiyor, inanmıyor. Kendi mantığı ve düşüncesiyle haber aldığı dinin doğru bir din olduğunu ve peygamberinin de en son peygamber olduğunu kavrıyor. Bir […]