Söz Birdir; Ya Müjde Ya Nezirdir! / Ayşe Rahşan Gürel

Sevban (ra)’tan rivayet olunduğuna göre Nebi sellallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ yeryüzünü gözlerimin önüne serdi. Maşrikini ve magribini gördüm. Ümmetimin mülk ve saltanatı bana gösterilen yerlere kadar ulaşacaktır. Bana kırmızı ve beyaz hazine verildi. Rabbimden ümmetimi umumi bir kıtlıkla hepsini birden helak etmemesini istedim. Bir de mülk ve izzetlerinin gitmemesi için nefislerinden […]

Allâh Türk’e Yâr Olsun! / Ayşe Rahşan Gürel

Ustama hürmet ilen… Allâh Türk’e yâr olsun İşleri kolay olsun Dostuna merhametli Düşmana yavuz olsun Kınamadan korkmasın Hak yoldan ayrılmasın Cihânı nâmı tutsun Allâh Türk’e yâr olsun Her daim başımızda Her nefes duamızda Sevdası bağrımızda Çağlayan pınar olsun Dağlara diz çöktürsün Rüzgâra siper olsun Cihânı nâmı tutsun Allâh Türk’e yâr olsun! Türklük şartı beş olsun […]

Bir Miraç Sabahına Uyanırken / Ayşe Rahşan Gürel

Birileri hürmetine kalkacak karanlık bulutlar. O birilerini biz çok sevdiğimiz için gürleşecek sadamız. Biz huzursuz yataklarımızda üç günlük kaygılardayken Geceyi bölen O birileri hürmetine Gelecek güzel günler. Lakin biz güzelleştiğimiz için olacak bu. Kötülüğe rağmen hep iyi kalabildiğimiz için. Kulluğunuzun şanı şerefi bu; hatırladığımız için. Rabbani kulun peşin mükafatı, Kıyamet koparken diktiği o gül fidanı. […]

Dervişlik Olaydı Tâc İle Hırka Herkes Alır İdi Otuza Kırka / Ayşe Rahşan Gürel

Ne güzeldir kişinin daim Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlatan kıssalar. Hisselerindeki sırları ince ince, kırmadan dökmeden açıverirler muhatabına. Adeta içimizdeki bilge Hoca Nasreddin ayağa kalkar onları dinlediğimizde. Yüzümüze tatlı bir tebessüm misafir olur. Ruhumuzu onarır, kalbimizi yumuşatırlar fark ettirmeden. Zamanında ve dozunda bir kıssa bazan binlerce nasihatten evla olur. Halk irfanındaki o şefkatli kucaklayıcılık, sarar sarmalar […]

İyinin Gayreti Kötünün Çenesini Yorar / Ayşe Rahşan Gürel

“Ne zaman tevekkül edeceğim, ne zaman gayret göstereceğim; bunu çözemiyorum. Bu kafa karışıklığı beni daha çok atalete sevkediyor ” dedi derviş. Şeyh gülümsedi: “Evlat”dedi. “Tefekkür, dürüstlüğün fikrî yönüdür. Önce dürüst olmanın gereğini kavra sonra dürüst ol. Sözünde işinde riya bulundurmamaya gayret et. O zaman sana ‘tefekkür’ nimeti lutfedilir. Çevrene bir bak; bu dünyada hiçbirşeyin sebepsiz […]

Ağacına Kırılmış Dal Misâli / Ayşe Rahşan Gürel

Ne zaman kırılsam birilerime O, Sensin bilirim, her seferinde Sonra toplayıp eteğimi edeple, Şakacıktan çatıp kaşlarımı, Yakıştı mı şimdi ama Deyip muzip muzip Gülümserim eşyadaki izlerine… Özür dilerim tek tek eserlerinden… Sarılırım Sana kendiliğimce Hayy Allah seni lütfuyla irşad etsin, derim O pek-bilmiş kendiliğime, O kendini bilmezliğime… Ne desen yeri; Ağacına kırılmış dal misali Bizimki… […]

Kadın Millet Erkek Devlettir!  / Ayşe Rahşan Gürel

Genç adam mahzun bir halde yaşlı bilgenin yanına geldi. Belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Sorardı bilge adama ve aylarca aldığı cevabı hal etmeye çalışırdı. Şimdi burada olduğuna göre demek ki cephanesi tükenmişti. Yaşlı adam onu her zamanki sözsüz sevecenliğiyle karşıladı. Başıyla yer gösterdi. “Derdin bol ola evlat” dedi, gülümseyerek. Genç adam onu en […]

İslâm Aritmatiği Mektepte Öğrenilmez!.. / Ayşe Rahşan Gürel

Küçüktü… Hayatın, sadece ellerini kirlettiği kadar küçüktü. Hayata hep umutla dünya dolusu baktığı için herkes ona Güleç Çocuk derdi. Çok sevdiği lakin bir türlü anlaşamadığı bir matematik hocası vardı Güleç Çocuk’un. Adı Kâsım’dı. İsmi gibi bütün işi gücü taksim etmek, bölmekti. Tahtanın başına geçer aritmetiğe dair her şeyi bir güzel anlattıktan sonra bitkin bir şekilde […]

Öyle Bir Ölmeli ki İnsan Toprağa Bahar Gelsin / Ayşe Rahşan Gürel

“Üşüyorum” dedi genç adam kitaplarını koltuğunun altına sokup ellerini ovuşturarak. Sahlep satan bir el arabasının önünde durmuştu. Bir anda gözü sahlepçinin sevgiyle ışıldayan gözlerine değdi. Gayri ihtiyari döküldü kelimeler dilinden: “Nereye baksam soğuk vuruyor yüzüme. Yılmadan yürüdüğün yollar soğuk, okumakla geçirdiğin yıllar ürkütücü, itinayla kucak açtığın dostluklar nemli” Bu benzetmeler de nerden aklına gelmişti böyle… […]

Çerâğıma Püf Diyenin Hak Yandırsın Çerâğını / Ayşe Rahşan Gürel

Anadolu irfân ocaklarında, dışardan gelen kişinin o mecliste irfânî konular konuşulduğunu anlayabilmesi için köşede bir çerâğ yanarmış. Çerâğ yanmıyorsa, o mecliste her şey konuşulabilir, anlamına gelirmiş… Buna göre “çerâğı uyandır”demek, “gözünü kapat da içindeki gönül mumunu tutuştur” anlamına gelir. Zira ışık sönmez ki ‘yak’ denilsin. Nur yok olsa, âlem çöker. Bizim ışık dediğimiz, İlahî nurun […]

Allâh’tır Asıl Vatan / Ayşe Rahşan Gürel

Bazen en derin konuları anlatmak için kıssalar bize yardımcı olur. Bazan bir mesel, aklın tıkanmış damarlarını açar da kana karışıverir. Bunun içindir ki Arifân-ı İlahi dediğimiz büyük akıllar kıssalardan kaleler kurmuşlardır. Bahaeddin Veled Hazret Anadolu’ya göçerken kendisine “Kimsiniz, nereden gelir nereye gidersiniz?” denildiğinde; “Afganlıyım, Türkmenim…” demez. “Allah’tan gelen Allâh’a gidenleriz” der… Asıl anavatan Allah’tır çünkü. […]

Yarası Yâr Olanın Yâr Sarar Yâresini / Ayşe Rahşan Gürel

Hepimizin, hayat şartlarının ve bünyemizin kendini çevreye karşı koruma güdüsünün yapılandırdığı bir iletişim dili vardır. Bilince çıkmamış en yitik en yenik yanımızdan beslenen bir dil… Onu bir ‘tampon’a benzetebiliriz; derin yaralarımıza koyduğumuz… Her zaman birileri; tamponu gördüğünde, muhatabına iyilik yaptığını düşünerek çekip almak ister vücudundan. Bu bez parçasının ne işi vardır ki orda?!.. Bağırır muhatap: […]

Kuruluş-Osman Üzerine Psiko-Mitolojik Bir Yorum Denemesi / Ayşe Rahşan Gürel

Gerek fert, gerek kültür olarak insanı anlamak, mitlerin müziğine kulak vermekten geçer. Yaratılış ve kahramanlık mitleri, evrenin ve insanın tekâmül sürecinin, insan ruhunun eyleme dönüşmesinin yansımasıdır. İslâm-Türk psiko-mitolojisi, bizde ihmal edilmiş bir alandır. Nerdeyse bir asırdır, mitoloji denince Eski Yunan-Roma ve Akdeniz medeniyetlerine dair bilgiler gündeme geldi. İslâmlaşmış Türk kültürünün özgün toplumsal eserleri üzerinde dikkat […]

Aşk Bezirgânları / Ayşe Rahşan Gürel

Bir Ülküye Çağıran Dev Adamlar… “Tarih, sıradan ve sorumluluk sahibi insanların yazdığı bir kitaptır” denilmiştir. Doğrudur; ümmetler, milletler, devletler, kendi nefislerini değil, milletini kurtarmaya sevdalı birkaç iyi adamın hürmetine ayakta kalır. Onların bizden farkı, her şart altında sorumluluklarına sahip çıkmayı bilmeleridir. İnsan ancak bağ kurarak yaşayabilir. Bu zihne konan ilahi bir programdır âdeta. Her ruh, […]