Kimlik Üstüne / Aysen Akdemir

Yüce dağlar kimliğimi bilirler Güneş benim, yıldız benim, ay benim. Çöle aksam, çöller vahaya döner, Kaynak benim, pınar benim, çay benim. Pervam yoktur bana düşman kim varsa; Asenayım, eyvallahım  yok pars’a Hangi hain toprağıma basarsa Kılıç benim, kalkan benim, yay benim. Dostluk peteğimdir, sevgi balımdır Bastığım her toprak benim malımdır. Uygur- Kazak, Kırgız birer dalımdır, […]