Selam / Benzer Yusifova Toroslar

“Selam”.. Sessizlik çöktü etrafa. Kimse cesaret edemedi sesizliği bozmaya. Sesizlikten sanki duvarlar üşüdü. Sesizlik konuşuyordu adeta kulakları tırmalayan sesi ile. Neler konuşuyordu, neler anlatıyordu? Yaşananları, yaşanmışlıkları birbir yüzlerine vuruyordu. Birer birer söküp koparıyordu kabuk bağlamış Ask yaralarını .. Gözlerini yere dikmiş titrek sesle sordu Adam; -Nasıl gidiyor hayat ?? Boğazına düğümlenmiş “hiç”i zorla yutkundu Kadın. […]

Öyle gitsin / Benzer Yusifova

Durdurun gideni dünüm ondadır Yitmiş anılarım günüm ondadır Götürün kalbimi gönlüm ondandır Alsın ömrümüde di öyle gitsin. Boşaldı sol yanım içi boş kaldı Kafam ayılmadı hep sarhoş kaldı Gözlerim dolusu bana yaş kaldı Alsın ömrümüde di öyle gitsin. Kaç mevsim değişdi, geçti gelmedi Gören hangi yoldan geçti gelmedi Dediler bekleme “geçdi ” gelmedi Alsın ömrümü […]

Dünya Səndən İncinmişəm / Benzer Yusifova

Hani əhdin hani vəfan, Dərman idi hani zaman? Yaşamaga yoxdur güman, Dünya səndən incimişəm Ədalətin qolu qırıq, Gözləri kor qəlbi yırtıq. Verdiğin əksik, yarımçıq Dünya səndən incimişəm. Anaların gözü yaşlı, Yetimlərin yolu daşlı. Sinən üstdə qan, savaşdı, Dünya səndən incimişəm. Mənə eşqdən söz eyləmə, Bir az daha döz söyləmə. Göydən baxıb göz eyləmə,  Dünya səndən […]

Ay Ürək / Benzer Yusifova

Nə oldu kim dəydi söylə xətrinə, Kim əydi qəddini sındırdı belə. Yolma saçlarını döymə dizinə. Sənə demədimmi sevmə ay ürək. Axı kim yaradı məhəbbətindən, Kim daddı ömürlük səadətindən. Doldurub sevginin qəm şərbətindən, Sənə demədimmi içmə ay ürək. Dedilər uğruna ölsən əbəsdir, Sevgi bir oyundur tələ, kələkdir. Bu eşqin yolları daşdı, kəsəkdir, Sənə demədimmi keçmə ay […]

Tenhalıq / Benzer Yusifova

Sənə məktub yazmağa, Neynim əlim gəlməyir. Gəl ayrilaq deməyə, Adam dilim gəlməyir. Varaq, varaq yaziram, Yazıb, yirtıb atıram, Xəbərin var mı sənin, Adın yazılıb deyə Əzilmiş varağları, Qucaqlayıb yatıram. Hələ də küncdə qalıb, Sevgimizin şəkili. Sən hardan biləsən ki, Ölüm qədər acıdır Bir qadının təkliyi. Əllərinin qoxusu, İtib gedəcək deyə. Daramıram saçımı, Unudub olanları Bəlkə […]

Olmur / Bənzər Yusufî

Pozulub ahəngi ritmi həyatın, Çaldığı havaya oynamaq olmur. Qaçıb şirinliyi kəmdi həyatın, Qarışıb “İnsana” qaynamaq olmur. Qocada cavanda bir təhər olub, Kiçilib dəyərlər “cır” təhər olub. Dillərdə, üzlərdə zəhrimar olub, Kim dürüst kim yalan anlamaq olmur. Zəmanə uşağı sənə kəm baxır, Süzülür gözləri keyfli dəm baxır. Atını tərsinə oynadır çapır, Atası “böyükdür” danlamaq olmur . […]

Herşey Sen / Benzer Yusifova

Nasır bağlamış kalbim, çatlak çatlak duvarı, Arasından sevginin son damlası sızıyor. Pas tutmuş yüreğimin çürümüş kapıları, Mürekkebim kanımla dolmuş, “sen”i yazıyor. Göz yasımın yerine, senin adın akıyor. Bulutlara söyledim, tutuldu leysan döktü Şimşek çakdı gürledi gökler ahımdan çöktü Bu hasrete dözmedi dağlarda boynun büktü Kuşlar kanat saklayıp “sevgime” yas tutuyor, Yaralar kapanmıyor, içim dışım damlıyor. […]

Kaçamaz Olduk / Benzer Yusifova

Kapattık yalana hep gözümüzü Eğlendik hoş ettik hor gönlümüzü Aldattık kandırdık biz özümüzü Ne mutlu olduk. Çekme bu dünyanın kahrını dedik Savurduk malını mülkünü yedik Dünyanın payından sadaka verdik Umutlu olduk. Güç geldi istekler tamahlar arttı Hayatın aşına zehiri kattı İnsanlar yalanla sınırı aştı Korkulu olduk. Dönmekte çarkını dünya okunda Aldı elimizden varın yokun da […]

Qar Dənəsi / Benzer Yusifova

Bu gün yenə səni gördüm Küçəmizdən keçib gedən o ömrünün qışlarında o qadının saçlarına niyə yağdın ? qar dənəsi. bu gün yenə ələmişdin ağ tozunu yerə, göyə tənhalıqdan tir tir əsən Bir yetimin ürəyinə niyə yağdın? qar dənəsi. Bu gun yenə bağlamışdın ona gedən yolu, izi tumurcuqdu sevgiləri buz eylədin son ümüdü niye yağdın ? […]