Bir Bilmecem Var! / Eda Uçar

“Masa da masaymış ha…” Edip Cansever Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca. Cevabı basit bir bilmece bu. Bu çizgide başka bir bilmece daha: bilmece bildirmece güzel üzerine enine boyuna düşünmece. Cevabımız; estetik. Yani ‘güzel nedir?’ sorusundan hareketle sanattaki ve doğadaki güzelin ne olduğunu sorgulayan alan. Estetiğin araştırma alanı sadece belli bir dönemin ‘güzel’ anlayışı değil, çağın […]