Hayaliyyun-Hakikiyyun Tartışmaları İçinde Beşir Fuad / Hüseyin Saraç

GİRİŞ BEŞİR FUAD’IN YETİŞTİĞİ SOSYAL, SİYASİ VE EDEBİ ORTAM Avrupa’da Rönesans’la başlayan gelişmeler, bilim ve teknolojide yeni buluşlara yol açar. Sanayi devrimini gerçekleştiren Avrupalı devletler bu gelişmelere parelel olarak askerî alanda da üstün duruma gelirler. XVl.yüzyılda en parlak devrini yaşayan Osmanlı İmparatorluğu’nun[1] yükseliş grafiği ise bu yüzyılın sonlarına doğru inmeye başlar. Bu iniş XVll. yüzyılda […]

Ah, Gülüm / Hüseyin Saraç

  Bana Yusuf olmak yaraşırdı bu sevda yolunda, sana ise Züleyha olmak gülüm…Tutkumuz yüreğimizin ta derinliklerinden gelmeliydi. Ümitlerimiz küheylanlar gibi koşmalıydı ardımız sıra.. Sabrımız, Eyüb sabrı, olmalıydı. Dağlar delinmeyi beklemeliydi… Oysa, oysa gülüm biz kolayını seçtik hayatın. Ne acı karanlığa mahkum olmak, bile bile, göre göre; dahası gülüm, meleklerin alkışladığı yoldan, sonsuzluğa uzanan yoldan, küçük […]

Mehmed Akif’in Taraf Olduğu Bir Tartışmanın Perde Arkası / Hüseyin Saraç

  Edebiyatımızda uzun bir süre varlığını sürdürmüş tartışmalardan birisi de Mehmed Akif ile Tevfik Fikret arasındaki tartışmadır. Bu tartışma her iki şairin ölümünden sonra da muakkipleri tarafından devam ettirilmiştir. O derece ki, başlangıçta yenilikçiler ve muhafazakârlar arasında başlayan bu münakaşa iken zamanla kendi sınırları dışına taşmıştır. 1940’lardan sonra, bilhassa, marksistler Tevfik Fikret’i kendi ideolojilerinden biri […]

Edebiyatin İçten İncelenmesinde İmaj, Metafor, Sembol ve Mit Unsurları / Hüseyin Saraç

GİRİŞ Edebiyat alanında ilmî çalışmalara başlamanın en tabiî, en makul şekli edebî  eserlerin kendilerini incelemek ve yorumlamaktır. İncelenmek üzere elde bulundurulan edebî eserin ise karışık unsurlardan meydana gelen bir yapı içinde olduğu dikkati çeker. Özellikle edebî eserin içten incelenmesinde bazı unsurlar üzerinde mutlaka durulması gerekmektedir. Şiir sanatının anlam boyutu incelenirken, imaj metafor, sembol ve mit, […]