Mecnûn mu, Meczup mu? / Mehmet Aydın

  (Leylâ ile Mecnûn’nun Kültür Kodlarımızdaki Yeri, Çelişkileri ve Bir İspâtın Teşekkülü)   “Leylâ ile Mecnûn”, bilindiği üzere Fuzûlî Mehmed b. Süleyman’ın 3036 beyitlik mesnevî tarzında kaleme almış olduğu şâheseridir. Klâsik edebiyatımızda büyük bir yer kaplayan eser, sosyal yaşamın duygusal terennümlerinde yer bulmasıyla hâfızalarımıza kazınmıştır. Muhtevâ olarak ele alacağımız bu eseri, salt akademik paradigmayla incelersek […]

Yarım Kalan Türkü / Mehmet Aydın

Bu gece ne varsa senden kalan Sarıp tütünüme, tek nefeste içeceğim.. Taze gelinlerin parmaklarına yakılan Al kınaları, ziyân ömrüme süreceğim.. Esmerleşmiş günlerin, boy atmış başakların Bir Cuma, aralarından sessizce geçeceğim Babamın dimdik hüznü, duası ile anamın.. Aşka dair ne varsa, vatanımdan bileceğim.. Bu gönderiyi paylaşın: