Kabuk / Muzaffer Ceylan

bir hatırayı anar gibi yaşattım seni buralarda çünkü mevsimsiz bir yağmur ıslattı sürekli geçmiş günleri yaşlanan kişilerin yalnızlığını sarma girişimi say bunu şiveli konuşmalarla ilgisiz insanlara çay ocaklarında gece kulüplerinde yahut bir mezarlıkta bayram günü gözlerini kapatırlar bastırmak için alçılı ağrılarını bir tavus kuşu görmüştüm ecnebi bir kentte geçen yaz düşüvermiştin aklıma yerine getirilmemiş bir […]

Tonyukuk Sagusu  / Muzaffer Ceylan

Açık kalan gözlerine Bakan ağlar Baş Aygucu Kâmlar söyler sözlerine Hakan ağlar Baş Aygucu Gözümüz gör kanlı yaşlar Eğildi eğilmez başlar Ötüken’de uçan kuşlar Viran ağlar Baş Aygucu Az budunu çok eyledin Aç kalanı tok eyledin Düşmanları yok eyledin Kalan ağlar Baş Aygucu Türk’e keme kılıç çalan At sırtında uyur kalan Çekik kadın ipek alan […]