Hangi Emel Tul-i Emel? / Nur Dinçkan

Fani dünyanın fani insanları  olarak hep sınırsız hayaller kurup, durarız.  Hayallerde  mutluluklar üzerine kurulur zaten.  Gerçekleşmesi imkansız gibi de olsa, sonucunun sükut-u hayal olduğunu bile bile yine de vazgeçmeyiz hayallerimizden.   Ama daha gerçekçi olabilenlerimiz daha az hayal kurarak daha az üzülmeyi başarırlar.  Sınırlı olan insan hayatına sınırsız işler sığdırılamaz.  En iyisi, lüzumlu işler planlanmalı ve […]

Udhiyyeden Kurbiyyete / Nur Dinçkan

  Zilhicce ayının 10, 11, 12. günleri içinde  Allah için kesilen  hayvana  UDHİYYE denir. Esasında  “udhiyye”  kuşluk  vakti  kesilen  hayvan  demektir.  Allah  için  kesilen  bu  hayvanlarla  Allah’a  yaklaşıldığı, yani  kurbiyyet  kazanıldığı  için   kurban  denilmiştir.  Kur’an-ı  Kerim’de  Hac suresi /37. ayetde  Allah (c.c.) şöyle  buyurmaktadır: “Bu  hayvanların  ne etleri,  ne de kanları   Allah’a  ulaşacaktır.  Allah’a  ulaşacak  […]

Eğitimin Gençlik Üzerinde Etkisi / Nur Dinçkan

Gençlik  denilince;  genellikle  büluğ  çağına  ulaşanlar ile  25-30 yaşına ulaşan fertler grubu anlaşılır. Durum böyle olunca fertlerin  yaş dolayısıyla  hızlı ve devamlı bir değişme içinde oldukları  kendiliğinden ortaya çıkar. Gençlik için başlama yaşı her iki cins içinde  biyolojik olarak büluğ dönemi esas alınırken, bitiş dönemi açısından ise kesin bir ölçü verilemez. Daha  çok sosyal  plandaki […]

Ramazan, İmsak ve Kur’an Ayı / Nur Dinçkan

Oruç kelimesinin karşılığı olarak Arapça’da “savm” kelimesi kullanılır. Bu kelime sözlük anlamı bakımından imsak(tutmak) anlamına gelir. Fıkıhta oruç fecri sadıktan güneşin batışına kadar insanın kendini yemek-içmek ve cinsellikten tutması (alıkoyması ) olarak tanımlanır. Oruçta en önemli şey, insanın iradesini kontrol etmesi ve kendisini tutabilmesidir. Türkçemizde ibadetler ile kurduğumuz ilişkilerde,  ibadetler özne konumundan daha çok nesne konumuna […]

Mahremiyetimize Ne Oldu? / Nur Dinçkan

Modernleşme ile birlikte herşeyin  bozulduğu gibi, mahremiyet anlayışımızda bozuldu.  Eskiden konuşurken  edebinden  ağzını  kapatan  ninelerimiz  “gelenek” diye anılır oldu.  Evimizin eşiğinden bile  sokmayız dediğimiz  arsız, edepsiz  insanları  evimizin baş  köşesine  oturttuk  ve onların mahremlerine  bile  şahit, hatta  ortak olduk.  Kendimize bile itiraf edemeyeceğimiz  en mahrem sırlarımız  milyonların gözü önünde  ifşa  oldu.  Bunun adı da “insanların […]

“An” İçinde Yaşamak / Nur Dinçkan

İnsanın şimdiki zamanın içinde yaşadığı söylenir.  Şimdiki  zaman  sürekli   olarak oluşmakta olan “an” dır.  Zaman  bir  bütün  halinde  insana verilmez.  Zaman  kavramı  her an  yenilenmekte  olan  “an” ların   toplamıdır. Ecel,  başlangıcı   ve  sonucu   belirlenmiş  zaman  dilimine  denir. Ama  biz gündelik  hayatta,  dünya  hayatımızdaki  bu  sürecin  bitişi   için  kullanıyoruz. Esasen varlık alanına çıkışımızla   beraber  başlamış  oluyor.   Fakat  bu eceli […]