Başarının Sırrı Alışkanlıklarımız / Nuray Yüksel

Nörolojik süreçlerin bize söyleyeceği çok önemli bilgiler vardır.  Duygularımız, davranışlarımız, düşüncelerimiz beynin çeşitli bölgelerinde meydana gelir. Otomatik olarak gelişen bu oluşumlar bireyin öz kimliğini oluşturur. Beynimizin Basal Ganglia denilen bir yerinde, davranışlarımız şekillenir. Ebeveyn rolleri, Bir çocuğun şemalarını oluşturur ve yeni paternler (davranış kalıpları) kazandırır. Ebeveynler,  çocukları üzerinde, düzenleyici bir görevi üstlenir. Onlar bir anlamda […]

Yücegönüllülük / Nuray Yüksel

İnsanı anlatmanın her zaman bir başka yolu, dili ve enerjisi olmuştur. İnsan, kelime manasıyla “unutan” ise  onun derinliklerinde “ahseni takvim” (düzgün bir şekilde, güzel bir suretin, mükemmel bir mizacın ve çeşitli duyguların sahibi, pek çok gizli kabiliyetlere sahip ve ilahi emanetin yüklenicisi olarak) yaratıldığı belirtilir. Yüce gönüllülük devasa bir kavram, biliyorum ki ancak bir bütünün […]

İç Seslerimiz / Nuray Yüksel

Dış dünyaya ve kendimize bakarken bunu birçok filtreleme işlemi ile yaparız. Filtrelemek yani bildiğimiz gibi bazı şeyleri geçirir bazı şeyleri geçirmez. Filtrelerin kalitesi neyin içerde neyin dışarıda kalmasını sağlar ve önemli bir mekanizmadır.  İçsel ve zihinsel, duygusal, sözel ve algılamaya ait şeyler. İşte bu filtreler yardımıyla yaşamımızın her alanına anlam ve değer katarız. Filtrelerimizin algıladıklarını […]