Tarassud / Sema Kaloğlu

Kader; “yağmuru yemiş üstüne tozu çekmiş kirli bulanık cam ardından bak gökyüzüne” diye sırıtmakta karşıma geçmiş. Sıcaktan vücudunun dörtte üçü su olan insanı buharlaştıran,  bunaltan bu çatı katında cam temiz olsa da damlardan arta kalan yarım avuç mavilik var zaten.  Baksan ne olacak,  görsen ne olacak? İçimdeki marjinali dinledim ve masamı pencere arkamda kalacak şekilde […]

Rasime / Sema Kaloğlu

Rasime henüz onaltısında dupduru bir su damlası. Rasime istiridyeden henüz çıkmamış henüz insan eli değmemiş doğal narin inci tanesi… Gittiği bir cemiyette onu görüp beğenen ve babasının kapısına “Allah’ın emri Peygamberin kavli” diye dikilen bir çok aileden sadece biri “Kottik” İhsan’ın ailesi ve belki en olmazı. Rasime’nin babası devrin zengin tüccarlarından. Erzurum’dan istanbul’a, Erzurum’dan Acem’e […]