Lâ-Bedri Dîvânı / Yaşar Bedri

DİVANÇE mürettep dîvânımız, çilli didara kaldı. hûda’dan özge güven geçmiş ensara kaldı. can ister canan ister kösler terkimde yara çattı sözü müfreze harfler duvara kaldı. tasvirlere akıttık üç vakit terimizi meydan oğul uşağa, ibrişim dâra kaldı. dağıldı üç vakte buz tutan terimiz meydan oğul uşağa, ibrişim dâra kaldı. kırık kalbin ilenci batırdı gemileri tutuldular lodosa, […]