DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Vagif Sultanlı’nın “Sahra Savaşı” Romanı Türkiye’de Yayınlandı / DergiZan


Çağdaş Azerbaycan yazarı ve edebiyat araşdırıcısı Vagif Sultanlı’nın “Sahra Savaşı” romanı Türkiye’de yayımlandı. İstanbul’daki Nestor Yayınları tarafından özenle basılan kitap, edebiyat araştırmacısı Dr. Enver Uzun tarafından Türkçe’ye aktarıldı.

 “Sahra Savaşı” romanı yazarın Türk okuyucularına sunduğu ilk kitabı değildir. Daha önce müellifin roman, uzun ve kısa öykülerden oluşan “Ölüm Rüyası”, “İnsan Denizi” ile “Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı” ve “Ruhun Ağrıları” monografileri Türkçe’ye çevrilmiş ve çeşitli  yayınlanmıştır.

Koşullu metaforik uslupta kaleme alınan Sahra savaşı romanında, zamanın çatlaması ile gelecekten imtina ederek geçmişe yüz tutan kahramanın kaderi, içsel çalkantıları ışığında anlatılıyor. Olayların bu zeminde çözümü yazara insan, zaman ve dünya üzerine felsefe düşüncelerini yansıtma imkanı tanıyor. Yazarın önceki eserlerinden sadece içerik bakımından değil aynı zamanda şekil ve sanat açısından da farklı olan bu romanı, çağdaş dünyaya hakim olan ötekileşme, hafızasızlaşma, lakayıtlaşma, gereksizleşme gibi manevi çöküntü ve insani deformasyon meselesine itiraz ruhuyla dikkati çekmektedir.

Süjesi felsefi mitolojik motifler üzerinde şekillendirilen romanda tasvir olunan olaylar insan ve zaman, ölüm ve yaşam, geçmiş ve gelecek arasındaki tezatlar çerçevesinde aydınlanmaktadır. Tarihin enkazları içerisinde geçmişe doğru yürüyen ihtiyarın varoluşsal yolculuğunu ele alan Sahra savaşı okurumuzu dünyanın kaderi hakkında düşünmeye sevk edecektir.

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 29 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları