DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Vagif Sultanlı’nın “Sahra Savaşı” Romanı Tebriz’de Yayınlandı / DergiZan


Çağdaş Azerbaycan yazarı ve edebiyat araştırıcısı Vagif Sultanlı’nın “Sahra Savaşı” romanı İran’da yayınlandı. Milad Teymuri’nin (Teymur Turanlı) Arap alfabesine çevirdiği kitap Tebriz’deki ANAS Yayınevinde basılmıştır.

“Sahra Savaşı” romanı, yazarın Güney Azerbaycan okuyucularına sunduğu ilk kitabı değildir. Daha önce yazarın “İnsan Denizi” adlı romanı Dr. Boyuk Mollayi tarafından Farsçaya çevrilerek Tahran (2014) ve Zanjan’da (2015) yayımlandı.

Metaforik bir tarzda yazılmış “Sahra Savaşı” romanında açıklanan olaylar, kahramanın – gelecekten çekilen ve geçmişe dönen İhtiyar Adamın kaderinin arka planına karşı ortaya çıkıyor. Olayların bu bağlamda çözümlenmesi, yazarın insan, zaman, dünya ve gelecek üzerine felsefi düşüncelerini yansıtmasını sağlamıştır.

Vagif Sultanlı’nın sadece içerik olarak değil biçim ve sanat açısından da farklılık gösteren “Sahra Savaşı” romanı, modern dünyada yabancılaşma, unutkanlık, kayıtsızlık, gereksizlik gibi ahlaki çöküş ve insani erozyon sorununa hakim olan protesto ruhuyla ilgi çekicidir. Konusu felsefi ve mitolojik düşünceye dayanan romanın sanatsal üslubu, karmaşık bir olaylar örgüsü eşliğinde belirlenir.

İlk defa 2015 yılında Azerbaycanlı okuyuculara sunulan “Sahra Savaşı” romanı daha sonra Ukrayna (2018), İngiltere (2019) ve Türkiye’de (2021) yayınlandı.

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 29 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları