DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Amenna / Mücella Pakdemir

Ey âdem! Biçaresin. Aczini örten kimdir?
Dilediği gözlerden perdeyi yırtan kimdir?
Hüküm, hikmet sahibi, şüphesiz, El Hakîm’dir.
…Korku – ümit arası yarattı hakikati.
…Bir olan Yüce Allah; tağut tekilde değil.

Hülasan çamurdandı, rahme düşmeden önce.
Nutfeydin, biçimlendin, dokundun ince ince.
“Elestü birabbiküm?” suali gereğince
…“Kâlû: Belâ!” ahdinde şahit tuttu hilkati.
…Tevhid ruhun özünde, yalnız şekilde değil.

Zerre miskal hayrına, mükâfatı dağ gibi.
İnfak ile şükür et; kefeninin yok cebi.
Bak ne diyor Kur’an’da, ne naklediyor Nebi:
…“Gazabından üstündür merhameti, şefkati.
…Mağfiret O’na mahsus, gayrı vekilde değil.”

Sır içerir musibet; nimet de imtihandır.
Dünyaya bel bağlama; gelip geçici handır.
Konaklama süresi, ebede nispet, andır.
…Her kuluna tattırır ecel vakti firkati.
…Nihayet döneceğiz; dönmemek elde değil.

Berzahtan sonra sırat; sırattan sonra mahşer…
Haşirde beyan olur her iyilik ve her şer.
Amellerine göre tasnif olacak beşer.
…Masiva elbet fâni; Cennet, Cehennem kati.
…Hüner kâmil imanda; marifet dilde değil.

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 2 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları