DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Al Fadimem / Hatice Türkmen Yurtseven

(Evlerinin Önü)

Bu hikaye, Emirdağ’da yaşanmış dillerden düşmeyen gerçek bir aşk öyküsüdür

Sadece Emirdağlılar’ın değil, türkü seven herkesin dilinde ses bulan Al Fadimem türküsünün kahramanları kimlerdir acaba? Neler yaşamışlardır? Sonları ne olmuştur? Bu gibi soruların cevapları söylene söylene farklılık yaratsa da aşağı yukarı aynı kapıya çıkar.

Gelelim hikayemize;
Efe Kadir ile Al Fadime’nin aşkı yaşanmış gerçek bir aşk öyküsüdür. Onlar türkü dizeleriyle aşk destanlarını kendileri yazmışlardır.
Fadime ile Efe Kadir’in bizlere bıraktıkları yaşanmışlık türkü olmuş, altmış yıldan beri, bu aşkın masumiyetini, güzelliğini ve unutulmazlığını muhafaza etmiştir. Morcalı Aşireti’nden bu iki gencin dudaklarından dökülen aşk dizeleri efsaneleşmiştir.
Al Fadime; Emirdağ’ın Sağırlı Köyü’ndendir. Emirdağ Cevizli köyü eski adıyla (Konara) Köyü’nden Efe Kadir namıyla, Kadir Kilci isimli delikanlı ile Al Fadime birbirlerini severler. Bu köyler o zaman Bayat’a bağlıdır. Her ikisi de Morcalı Aşireti’ne mensuplardır.

Efe Kadir, Al Fadime’yi ailesinden o günün törelerine uygun bir şekilde istetir. Fakat köyün en güzel kızı, al yanaklı, selvi boylu, ardı kırk belikli güzel Fadime’yi, Efe Kadir’e vermezler. Bunun üzerine Efe Kadir Fadime’yi kaçırmaya karar verir. Ve anlaşıp kaçarlar. Ancak; Fadime’nin dayıları, o günün Morcalı Kolu’nda adı-sanı anılan, gözü kara, Babayiğit kişilerdir. Zira olayı hazmedemezler.. Sözde namuslarını kurtaracaklarını düşünürler.
Çok geçmez sıkı takip sonucu genç aşıkları Emirdağ merkezinde yakalatırlar.

Sorgu hakimi, yaşının küçüklüğü nedeniyle Al Fadime’yi ailesine teslim eder. Efe Kadir de cezaevine gönderilir. Bir süre sonra Al Fadime de ailesinin baskısıyla kendi köyünden Musa Bostan, nam-ı diğer Kara Musa isimli şahıs ile evlendirilir. Fadimesi elinden alınan Efe Kadir dokuz ay mahkumiyetten sonra tahliye olur ve köyüne döner.

Köylü yaptı iş esnasında Efe Kadir’in türkülerini mırıldanmaya başlamışlardır artık. nefes buldukça Efe Kadir’in hapishanede dokuz ay boyunca Fadimesi’ne yaktığı türkülerini çığırmaktadırlar.

Türkünün sözlerinden de anlaşılacağı üzere; Efe Kadir, türkülerini Fadimesi elinden alındıktan sonraki dönemlerde yakmıştır. Türkülerinde Fadimesi’ne duyduğu sevda, ayrılığın acısı nakış nakış işlenmiştir.

Fadime’nin Kara Musa ile olan evliliğinden altı çocuğu olmuştur: Güleser-Şehriban isimli ikizleri, Mustafa, Leman, Rasime ve Ali Osman… Üçüncü çocuğu olan Mustafa, yıldırım düşmesi sonucu vefat etmiş olup, diğer beş kardeş hayattadır.

Yaşadıkları aşk türküye dökülen ve tüm sevdaları türkü sözleriyle anlatılan Fadime ile Efe Kadir’in yanan gönüllerinden dökülen sevgi sözcükleri Fadime kıza, Al Fadime ünvanını kazandırmıştır.
Efe Kadir’in akibeti hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır

Araştırma:Hatice Türkmen Yurtseven

Türkünün Sözleri: 

“Evlerinin önü yoldur
Yolun sonu karakoldur
Kurban olam suna gelin
Gel testini bizden doldur.
Şu dağların burcu musun?
Yar boynumun borcu musun?
Kurban olam suna gelin
Sen kötünün harcı mısın?
Al fadimem,bal fadimem
Yanakları gül fadimem
Uyan uyan sabah oldu
Su başına gel fadimem.”

Fadime’nin Kendisi ve Türküsü:

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 34 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları