DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Her İnsan Hayâli Kadardır / Cemalettin Güneş

Sözün bitmesi, söyleneceklerin bitmesi değil, söyleyeceklerin bitmesidir.
Sözü olanların söylemeden gitmesidir.
Sözün bitmesi, muhatabının sözün icabını îfa etmeyip sözü incitmesidir.
Söz muhatabı kadar vardır.
Muhatabı olmayan, muhatabını bulamayan söz gariptir,
yalnızdır, nâçârdır.

Söz, bebek hakikatin hayâlinin hayat bulmasıdır.
Hayâl ki geleceğin ta kendisidir.
Hayâl gerçeğin efendisidir.

En büyükler en büyük hayâlcilerdir.
Hayâl yoksunlarının çalınmış bir çocukluğu, ertelenmiş ilk gençliği,
hiç olmayacak olan adamlıkları vardır.
Hayâlden gayrı malzemesi olmayanlara bir hayat dardır.
Ve her insan hayâli kadardır.

Her şeyin ehli vardır.
Yol ehli vardır, karmaşık yollar onunla vuslata çıkar.
Benliği terk eder yola koyulur kendinize varırsınız.
Hâl ehli vardır
Dilin anlatamadığını hâlden anlar.
Sustukça anlatır, sustukça anlar.
Ruhun mazeretini, kaçacak yer bulamayan gözden,
konacak dal bulamayan elden anlar.
Anlattıklarınız zaten bildikleridir, gerçekten anlar hayalden anlar.

Hayâller hayâlcileriyle ölür bazan
En hazini kimseye anlatılmayan hayâllerdir.
Ömrün bereketi hayâli bazen siz verirsiniz birine,
bazan biri onu çalar.
Bazan tam onikiden vurur bazan ıskalar.
Bazan biri ödünç alır.
Küçük hayaller küçük hayalcileriyle ölüverir apansız,
büyük hayaller nesillere miras kalır.

Yaşadığımız gerçek başkalarının hayaliyse, çocuklarımıza torunlarımıza bırakacak bir gelecek tasavvurumuz yok demektir.
Hayâl tohumu atılmadan âtînin toprağını işlemek boşa giden emektir.
Görülmemiş rüyalar, kurulmamış hayaller bulmak,
yarını inşa etmek elbette zor,
lakin suç olan denememektir.
Büyük hayâller kurmaya mecburuz.
Başka şeylere mecbur bırakılmamak için
muazzam bir gelecek tasavvuruna
muhteşem hayâllere mecburuz.
İnsanlığın ehli olmalı, insanlık nimetiyle hak sahibi olduğumuz şeyleri
diğer insanlardan esirgememeliyiz.
Hep kendimize yonmamalıyız.
Kendi hayatımızı, hayâlimizi yaşamalı,
başkalarının rüyalarından uyanmamalıyız.

Her yeme konmamalıyız.
Avcı, yalancı yemi atar avlar zavallı kuşu.
Dünya menfaati için yapılan iyilik avcının attığı yeme benzer.
Her yeme konmamalı, birkaç dâne için avlanmamalıyız.
İşe yaramalıyız.
İşe yaramamak suçtur.
Her türden kötülük işe yaramayanlarca tasarlanmıştır.
Çünkü onlar iş olarak bunu seçmiştir.
Halbuki onlar köprüde seksek oynarken altından ne sular geçmiştir.
Uzun yıllar ardından ilk kez “ Bir ”iz biz.
Geçmişi yâd etmekle sabrı,
geleceği inşa etmekle tedbîri öğreniriz.

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 2 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları