DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Muhteşem Tarih 02.02.2020 / Hayriye Toç

Kainat akıl almaz bir matematiksel sistem üzerine kurulu. Evrende her şey bir şekilde sayılarla bağlantılı. Bilim adamlarından din alimlerine, astrologlardan şifacılara, kadim öğretilerden, ezoterik bilgilere, bilimde ve ilimde birçok kişi sayılar üzerinde sayısız çalışmalar yapmıştır.

Palindrom tarihler düzden ve tersten okunduğunda bize aynı tarihi veren sayıların oluşturduğu tarihlerdir. 21. Yüzyılda bu şekilde sıralanmış toplam 38 tarih vardır. Bunların 9 tanesi 7 haneli, 29 tanesi 8 hanelidir. Ve 21. Yüzyılın bütünü içerisinde hem 7 hem de 8 haneli olabilme özelliği sadece 02.02.2020 tarihinde vardır.

Peki bu ne demek dersek de biraz sayılardan yardım alalım.

02.02.2020

Numerolojide tekrar eden ikiler bize şunları anlatır;

– Başkalarıyla işbirliği yapın, diplomatik olun, ilişkileriniz üzerinde çalışın

– Henüz çözümlenmemiş duygularınızı şifalandırın, şifa alın, şifa verin, kendinizi sevin

– Yaşamınızda dengeyi yaratın, hayır demeyi öğrenin, uyumlu olun, akışa uyum sağlayın

– Dişil yanınızı kucaklayın, sezgilerinizi takip edin, psişik yeteneklerinizi geliştirin

Tek tek ele alırsak iki sayısı;

Mülk âleminin sayısıdır. Zıtlık ve kutupluluğu simgeler. Bu nedenle 2 sayısı, içinde

bulunduğumuz kahır ve mülk âlemini gösterir. Âlemde her şey zıtlarıyla beraber ortaya çıkar. Bu durum “Biz her şeyi çift yarattık” (Zuhruf, 43/12) mealindeki ayetinin yorumudur. Gerçekten âlemde daima 2 lik, yani zıtlıklar mevcuttur. Örneğin nefes alıp verme ikili bir harekettir. Kalbin kanı vücuda pompalaması sıkışma ve boşalma olarak iki hareketten ibarettir. Âlemde aynı anda oluş ve bozulma ortaya çıkmaktadır, (+) ve (–) elektrik yükleri, sıcaklık ve soğukluk, varlık ve yokluk, erkek ve dişi, doğum ve ölüm bu ikili düzenin birer yansımalarıdır. Bu durum 2 sayısının eşya üzerindeki ilahi bir hükmüdür. Allah’ın Rahmaniyet tecellisi olan Cemâl – Celâl ikili yapısını göstermektedir.

Aynı zamanda Arap alfabesinde 2. Harf Bdir berzah (geçiş) harfi olması sebebiyle Hz. Muhammed’in vücudunu temsil eder. Elif harfi Allah’ın birliğini temsil eder. B harfi Allah olan Elif ile kullar olan diğer harfler arasındaki bağlantıdır. İlahi olanla bizim aramızdaki iletişimi temsil eder.

İki sayılarını toplarsak; 8 rakamını elde ederiz. 8 sonsuzluğu temsil eder. Kuran’da ol emri 8 defa geçer. Allah’ın rahmetinin gazabından büyük olduğunu anlatmak için 7 cehennem 8 cennet olduğu kabul edilir. Astrolojide 8. Ev ölüm ve yeniden doğuşun evidir. Kendini gerçekleştirmeyi, çalışmayı, finansı, bolluk ve bereketi simgeler.

Palindrom tarih sıralamasında 02.02.2020 6. sıradadır. 6 sayıların en yetkinidir ve matematikte mükemmel sayıların ilki olarak tanımlanır. Çünkü 6’nın has bölenlerinin toplamı ve çarpımı kendisini verir: 1+2+3 = 6 / 1x2x3=6 Allah alemi 6 günde yaratmıştır ve tam mükemmel hale getirmiştir. Bu bakımdan 6 sayısının hükmü bir tamamlanmayı veya mükemmel hale gelmeyi gösterir. İç içe geçmiş 2 üçgenden oluşan altı uçlu yıldız makrokozmozu temsil eder. Bal peteklerinin ve kar tanelerinin 6 köşeli olması mükemmelliğin sembolüdür. 6 sayısı iyileşme, öğrenme ve büyüme vaat eder. Bu sayı aynı zamanda kendi kendine hareket eden, kimseye muhtaç olmayan, yeterince bilgiye sahip olgun bir sayıdır. Gözle görülür büyümelerin yaşanacağını müjdeler.

02.02.2020 hem 7 hem 8 haneli olabilen tek palindrom tarih olması 7 sayısının hisleri, mucizeleri, bilinçaltını yöneten enerjisiyle 8 sayısının kendini gerçekleştirme, olma, tamamlanma enerjisinin birleştiği bu yüzyıl içerisindeki tek zaman dilimi ve bugün hayatta olan insanların hiçbirisi böyle bir tarihi böylesi güçlü bir enerjiyi tekrar yaşamayacak.

Bu muhteşem enerjili tarihin bizim, kendimizi gerçekleştirmek, ÖZümüze dönmek, yaşadığımız kısırdöngülerden kurtulmak, ilahi olanla bağlantımızı arttırmak, tamamlanmak ve mükemmelliğimize doğru yol almak adına şahane bir kapının açıldığının habercisi olduğunu düşünüyorum.

Naçizane kendi bilgim ve ilgim dahilinde, sayılarla ve evrenin matematik sistemi ile dilim döndüğünce düşüncelerimi sizlere de aktarmaya çalıştım. Her ne varsa Âlemde sureti var Adem’de sözünü çok severim ve bilirim ki insan kainatın küçültülmüş bir örneğidir. Güzel enerjilerin aktığı zaman dilimlerini güzel değerlendirelim ve kendimiz olabilmek için kendimize fırsat verelim.

Sevgiler

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 3 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları