DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Ümmet Olma Şerefine Nail Olmuş Mü’min / Sadettin Turhan

Sen salih, bahtiyar, mübarek, şan ve şeref sahibi, izzet ve ikrama mazhar olmuş bir mü’minsin.

Sen kibar, nazenin, önemli, onurlu ve kişilikli bir mü’minsin. Sen irade, idare, otorite, şefkat, merhamet sahibisin. Nadide, vicdanlı, imanlı ve ihlâslı bir yara­tılmışsın. Sen muhabbet, edep, teslimiyet, güzel ahlak sahibisin. Sen İslam’a ve Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmet olma şeref ve nimetine nail olmuş bir mü’min­sin.

Bu vasıflarını yaşamaya ve etrafında yaşatmaya gay­ret et. Hep başkalarının düzelmesini ve hatalarını terk etmesini bekleme. Bulunduğun her yerde örnek göste­rilen bir şahsiyet olmaya gayret et. Çünkü sen âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul’ü Kibriya’nın ümmeti­sin. Dünya üzerinde eşref-i mahlûkat olarak nitelendiri­len insan neslinin mü’min temsilcisisin. Çünkü sen, seni yaratanı ve hayat vereni biliyorsun.

Ey mü’min kardeşim haydi! Toplumun düzelmesini bekleme, sen toplumu düzeltmek için çaba sarf et.

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 17 eseri bulunmaktadır.