DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Sözüm Söz Olsun / Ayşe Aslı Tufan

Hayat, kısa bir yolculuktur. Her yolculuk gibi başlar ve biter. Bu yolculuk kimini ebedi saadete götürür, kimini ağlatır kimini güldürür. Hayatın nasıl başladığı değil de bu yolculukta neler yaşandığı ve nasıl sona erdiği önemlidir.

Son sahnede yaşadığımız hal üzere gidecek ve nasıl gitmişsek öyle de karşılanacağız.

Bu kısa yolculuk üzerinde bir han görevi görür dünya. Ve bu misafirhanede en çok sevgiye, samimiyete ve güvene ihtiyaç duyarız. Çünkü sevgi ve samimiyet yaratılışımızın dinamiğidir.

Sevgi, samimiyet ve güven yüreğimizi yeşertir, bizi huzurlu ve mutlu kılar. Bu yazıda sözden bahsetmek bir kaç satırla da verilen sözün yerine getirilmesi Müslüman vasfı olduğuna,  sözünde duran insanların mertliğine vurgu yapmak istedim.

Müslümanın sözü senet olmalı, buram buram güven kokmalı.

Anadolu kadınları çocuklarını büyütürken verilen söz üzerine büyük bir titizlikle durmuş, analarımızın emzirdiği sütte “sözü senet gibi günü geldiğinde yerine getirilir.” güvencesi kanımıza işlenmiştir.

Bizler büyürken böyle gördük,  bu şekilde öğrendik. Ama maalesef günümüzde, cemiyet ile büyüdüğümüz aile de gördüğümüz terbiye farklı. O sadık ve sözüne güvenilir merdane Anadolu insanı da onları emziren anaların sütü de başkalaştı. Artık verilen sözler zamanında yerine getirilmiyor, insanlar kandırılıyor ve milyonlarca insan bu zincirden etkilenerek toplum dejenere ediliyor.

Bizim kültürümüzde ağızdan çıkan söz çok önemlidir. Türk kültürü söz kültürüdür. Bu anlamda Kaşkarlı Mahmut’un bir sözünü çok önemsiyorum. “İnsanda söz ile değişir kader ya yurda baş olur, ya başı gider.”

Türk usulü başarı kültüründe söz çok çok önemlidir. Mevlâna’nın dediği gibi de, dürüstlük üzerine “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol” gibi versiyonları da vardır.

Müslümanlıkta da söz kültürü çok ehemmiyetlidir. Söz insanın ayağına dolanır, diline dolanır. Dilden çıkan ya hayata küstürür, ya yüreklendirir. Müslüman ya verdiği sözde durur, ya kendi itibarını yitirir. İşin özü sözünde durmayana mert denir mi hiç? Sözünün eri olmayana güvenilir mi hiç?

Verdiği sözü yerine getiren doğru, dürüst ve civanmerd insanları çoğaltmak için yeniden medeniyetimizi inşa etmenin yollarına bakmalıyız. Değerlerimize ve geleceğimize sahip çıkmanın tek yolu budur. Değerlerini yitirmiş bir milletin geleceği de yoktur unutmamalıyız bunu…  Ticarette, gündelik hayatta, siyasette ve dahi edebi ve her türlü sanatta da bu genel geçer akçe olmalı. Müslümanın sözü senet olmalı. İnsanlar onun elinden, dilinden gelecek her türlü belaya karşı emin olmalıdır. Müslüman buram buram güven kokmalıdır.

Sözüm söz olsun, dendiğinde senede, bonoya, çeke ve kefile gerek duyulmamalıdır.

O kutlu yarınlara kavuşmak dileğiyle..

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 10 eseri bulunmaktadır.