DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

İblis / Abdurrahman Şirinli

Mirzəyevə  saygılarla…

Karamsar fikirler sana yoldaş oldu,  umutsuzluk, yine başarısızlık… Ve yine karanlık! Bir çerçeveden nefret etmek herkesin hakkı. Ama insan olduğunu unutmak sonra altından kalkamayacağın vicdan azabıyla yükler seni. Dikkatli ol.

Unutma. O vicdan azabını çekmemek için Kara Tohmak Kadının esiri oluyor insan olduğunu unutan insan. Bir de nefsimiz var. Bela gibi bir şey. Hep en kötüsünü ister. Nefsin çılgın ve sen ona uyup, yüreğini acıtırsın. Neden? Onun kölesi misin? Evet. İnsanoğlu nefsinin kölesi, ama biz şeytanı suçluyoruz. Ama yine Neden? Ya bir gün İblis gelip de yakamızdan yapışırsa bizim? Hesap sorarsa bizden?

“Arif! Bana baq, sən dəmi evhamə qapıldın?

Biçarə çocuq, sən də mi İblisə taqıldın? Dahilər, ulul’əzm nəbilər belə bəndən Hiç vəchlə təxlisi-giriban edəməzkən Daim bəni təhqir edərək əyləniyorsun…

Həp söyləniyor, söyləniyor, söyləniyorsun…

Hər qülbədə, kaşanədə, viranədə İblis!
Həp Kə’bədə, bütxanədə, meyxanədə İblis!
Hər kəs bəni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət,
Hər kəs bana aciz qul ikən, bəslər ədavət,
Lakin bəni təhqir edən, ey əbləhü miskin!
Olduqca müsəllət sana, bil, nəfsi-ləimin,
Pəncəmdə dəmadəm əzilib qıvrılacaqsın,
Daim ayaq altında sönüb məhv olacaqsın.
Bənsiz də, əmin ol sizə rəhbərlik edən var:
Qan püskürən, atəş savuran kinli krallar,
Bin hiylə quran tilki siyasilər, o hər an
Məzhəb çıqaran, yol ayıran xadimi-ədyan;
Onlarda bütün fitnəvü şər, zülmü xəyanət,
Onlar duruyorkən bəni təhqirə nə hacət?!
Onlar, əvət onlar sizi çignətməyə kafi,
Kafi, sizi qəhr etməyə, məhv etməyə kafi…
Bən tərk edərim sizləri əl’an, nəmə lazim!
Hiçdən gələrək, hiçliyə olmaqdayım azim.
İblis nədir?

  • Cümlə xəyanətlərə bais…

Ya hər kəsə xain olan insan nədir?

  • İblis!..” ( Hüseyin Cavid )

 

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 3 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları