DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Şeirin Yurdu – Şiirin Vatanı / DergiZan

45 müəllif bir kitab

Türk dünyasının dəyərli folklorşünası, professor Sədnik Paşa Pirsultanlının “Şeirin özündən yurdu şirindir” sözündən yola çıxaraq “Şeirin yurdu” toplusunu hazırladıq

45 müəllifin şeiri və bu şeirlərə aid hekayətlərin yer aldığı kitab “Mücrü” nəşriyyatında nəşr edilib.

Oxucular üçün bu kitab müasir Azərbaycan poeziyasının səhnə işığı kimidir, hər şair ömrünün bir epizoduna işıq salır.

Kitabın tərtibçisi Şəfa Vəli, redaktoru isə Xanım Aneladır.

Oxucular kitabı “Mücrü” nəşriyyatından və Baki şəhərin bir çox kitab mağazalarından əldə edə bilərlər.

Şiirin Vatanı –

45 Yazarlı Bir Kitap

Türk dünyasının değerli halk bilimcilerinden Profesör Sadnik Paşa Pirsultanlı’nın “Şiirin vatanı şiirden tatlıdır” sözlerinden yola çıkarak “Şiirin vatanı” koleksiyonunu hazırladık.

45 yazarın şiirleri ve bu şiirlere ilişkin hikâyelerin yer aldığı kitap, “Mujrü” yayınevi tarafından yayımlandı.

Okuyucular için bu kitap, modern Azerbaycan şiirinin sahne ışığı gibidir, her şair hayatının bir bölümüne ışık tutar.

Kitabın derleyicisi Şafa Veli, editörü ise Anela Hanım‘dır.

Okuyucular kitabı “Mujrü” yayınevinden ve Bakü’deki birçok kitapçıdan satın alabiliyor.

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 29 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları