18

İllərim / Rohíy Méralé

Yenilənir illərim İl üstünə neçə-neçə yaşanmayan illər gəlir Geriyə dönməyə yolu olmayan, dünənimin ümidinə qaytar məni, arzuların başladığı günlərə, sevinclərin doğduğu yerə, qəmimi ovudan, dualar oxuyan kəslərə qaytar məni, illərim.. Bir nəfəs qədər azaldırsan ömürdən, bir nəzər qədər yaşatmırsan, illərim . Hər gəlişin kimsələrə bar ağacı, gedişində ümidləri asılmış bir dar ağacı olur yenə, illərim. […]