DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Mü’min, Hiçbir Canlıyı İncitmeyendir / Sadettin Turhan


Mü’minin zindanı, kâfirin cenneti, amansız bir im­tihan yeri, su üzere kurulmuş taklit binadır bu dünya. Asıl olan; Kur’an’ın rehberliğinde, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) nuru ve hidayeti, Allah’ın (celle celaluhu) kudret ve kuv­veti ile başımıza gelen her olaydan, Allah için ders çı­karmak ve her geçen gün biraz daha huzuru temin için mücadele etmektir.

Mü’min güldür, güldendir, mü’min mahzundur, mazlumdur. Mü’min akıllı ve olgundur, mü’min zeki ve çalışkandır, mü’min ibadet ve itaat ehlidir. Mü’min nef­sine yenilmeyendir, emir ve yasaklara uyandır. Mü’min eliyle ve diliyle hiçbir yaratılmışı incitmeyendir, zarara ve ziyana sebep olmayandır. Mü’min Allah’ı hatırlatan iyiliğe, doğruluğa, adalete çağırandır. Akrabaya ilgiye, komşuya alâkaya, davet eden; kötülüğü, çirkinliği, fuh­şiyatı (gayri meşru ilişkiler) ve haddi aşmayı, şımarıklı­ğı engellemeye çalışandır. Mü’min, güzel ahlakın en bü­yük temsilcisidir. Mü’min, dünyaya aldanmayan ama dünyası için çalışandır. Mü’min Allah’tan korkan ve günahlardan kaçan bir nur parçasıdır. Mü’min İslam’da huzuru en güzel yansıtan, Kur’an’dan sonra en güzel Allah göstergesi ve rahmetidir. Mü’minin mü’mine du­ası reddedilmez. Mü’min kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen, kendisi için istemediğini, kardeşi için de istemeyendir. Mü’min Kur’an’adır, Peygamberedir, mü’min Allah’adır.

Ey kardeşim, bu dünyada mü’min olabilmek, mü’min kalabilmek, mü’min ölebilmek zor! Şeytan ve yardımcı­ları altı cihetten taarruz yapmakta, tuzaklarını kurmak­ta, çeşitli taktikleri ile zamanlarımızı heba etmektedir.

Haydi kardeşim, oyuna gelme!

Bu geçici imtihanın da son bulacağını unutma!

Yaratılış gayene uygun hareket edebilmek için sarıl Kur’an’a, sarıl Peygambere, sarıl Allah için dost olduk­larına!

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 17 eseri bulunmaktadır.