DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Peygamberin Muhabbet Yönü / Sadettin Turhan

Sahabeler! Ne güzel örnekler değil mi? Cahiliye dö­neminde Peygambere düşmanlık beslerken, O’nun muhabbetine şahit olduktan sonra; dizinin dibinde ya­şamaları, her hareketini en ince bir kamera şeklinde iz­lemeleri, kayıt altına almaları, O’nun muhabbetinin en güzel örneği değil midir?

Bütün sahabelerde O’nun sözlerine ve davranışları­na aşırı özene dair örnekler mevcut. Mesela Ukkaşe’yi unutmayalım! Efendimiz (s.a.v.)’in sırtındaki mührü öpebilmek için göstermiş olduğu o muhabbet nasıl izah edilebilir? Bunun başka bir örneği var mıdır? Hadiseyi biliyorsunuz; Hz. Peygamber (s.a.v.) vefat etmeden bi­raz önce insanlardan haklarını helal etmelerini, hakkı­nı almak isteyenlerin de gelip almalarını söyler. Bunun üzerine Ukkaşe adında bir sahabe “Resulullah (s.a.v.)’ın bilerek mi veya devesine vururken yanlışlıkla mı olduğunu bilmediği bir şekilde çıplak sırtına kamçı vurduğunu, kendisi­nin de şimdi bunun kısasını almak istediğini” belirtir.

Nihayet Peygamberimiz (s.a.v.) sırtını açınca oradaki nübüvvet mührüne bakar ve öper. Ve maksadının bu olduğunu söyler. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 14253)128

Orada bulunan ashab buz kesmiş şekilde bu hadiseye şahit olurlar.

Sahabenin, o ana şahit olan ashabın muhabbetini dü­şünebiliyor musunuz?

Ukkaşe’nin o mührü öpebilmek için yapmış olduğu oyundaki muhabbeti görebiliyor musunuz?

Evet, bu muhabbet karşılıklıdır. Muhabbet, bugün de karşılıklıdır. Siz birine muhabbet beslerseniz karşı­nızdaki size muhabbet beslemiyorsa, size ilgisi yoksa bir sonuç alamazsınız. İşte, Peygamberin muhabbetini örnek vermek istiyorsak, sahabenin O’na olan muhab­betine bakmamız lazım. Yüz yirmi bin sahabe ve daha binlerce sahabe bu muhabbetin en güzel örnekleridir. Hangi sahabeye bakarsak, hangi yıldıza bakarsak bu muhabbetin örneklerini görebiliriz. Bunun için sahabe­ye bakmak, bunun için Peygambere bakmak gereklidir.

Bu muhabbetin bir neticesidir “Hicret” ve bu muhab­betin evrensel bildirgesidir “Veda Hutbesi”.

 

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 17 eseri bulunmaktadır.