DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Qers a Delalî / Erdinç Tip

Dîroka te hezar sala hatîye
Tu gûla bajaran, Qers’a delalî…
Navête roj bi roj kala hatîye
Tu gûla bajaran Qers’a delalî…

Şeş meh zivistane, berf û barane
Du şeş meha bihar reng bi rengane
Ken u henek, gowend bo te jîyane
Tu gûla bajaran Qers’a delalî…

Bîhna xwuş tê çîya, hemu zozanan
Stranên xwu bêjin dengbêj xozanan
Pênc vexta tê guha dengê ezanan
Tu gûla bajaran Qers’a delalî…

Alîk te Erdaxan, alîk Îdır’e
Xorye te yek şêrın, keç gûla sore
Selîm rojava da, başûr Dîgor’e
Tu gûla bajaran Qers’a delalî..

Mela Erdinç bêje zimanê Kurdî
Dile xwu da derxe xemgîn û derdî
Parîs’a rojhilat, âlâ serhedî
Tu gûla bajaran Qers’a delalî…

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 6 eseri bulunmaktadır.