DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

“Güney Azerbaycan Nesri” Antolojisi / Dergizan

Bu günlerde Bakü’deki “Nurlar” yayınevi “Güney Azerbaycan nesri”  antolojisini neşr etmiştir.  Vagif Sultanlı ve İrec İsmayılın takdimi ve önsözü ile yayınlanan antolojiye başlangıçtan bugüne kadar Azerbaycan’ın Güneyinde yaranmış zengin bedii nesr örneklerinden seçmeler dahil edilmiştir.

Nefis tertibatla neşr edilen kitapta Zeynalabdin Marağayi, Mirze Ebdürrehim Talıbov, Seyid Cafer Pişeveri, Hemze Fethi Hoşginabi, Penahi Makulu, Hebib Sahir, Genceli Sebahi, Semed Behrengi, Gulamhüseyn Saidi, Rza Beraheni, Nasir Menzuri kimi ünlü simaları ile yanısıra, orta ve genç nesli temsil eden Alirza Ziheg, Ali Daşkın, Rugiye Kebiri, Eyvaz Taha, Akşin Ağkemerli, Samet Niknam, Güntay Gencalp, Vali Gözeten, Feranek Ferid, Küyülü Said Neccari, Toğrul Atabay, Hemid Arğış, Valeh Şiri, Melihe Ezizpur, Rugiye Seferi, Ulduz Sadig, Saleh Etayi, İlgar Müezzinzade vb. gibi genç yazarların yaratıcılığı da yer almıştır.

Topluya dahil edilen bedii nesr örnekleri janr bakımından çeşitlidir. Burada öykü, minyatür, mensur şiir, hatıra, aynı zamanda romanlardan verilmiş parçalar aksini bulmuştur.

Bütövlükte Güney Azerbaycan’ın Türk ve fars dillerinde yaranan bedii örneklerini ihate eden antolojide  ayrı ayrı müelliflerin fotosu ve hakkında kısa malumat da verilmişdir. Edebi eserlerin seçiminde mümkün kadar bedii ve milli deyer taşıyan örneklere üstünlük verilmiştir.

Kitabın neşri parçalanmış Vatanın dikkatten kenarda kalan zengin edebi irsinin sistemli şekilde tanıtılması, Bütöv Azerbaycan bedii nesrinin canlı menzeresinin yaratılması meramına söykenir.

Hazırda İngiliz diline tercüme edilen antoloji karşıdakı yılda Amerika’da yayınlanacaktır.

Bu yazıyı paylaş:

One thought on ““Güney Azerbaycan Nesri” Antolojisi / Dergizan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 29 eseri bulunmaktadır.

Yazarın diğer yazıları