DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Gör Neler Olur / Hanifi Yılmaz

Kalem hikmet yazar aşkın dilinden
Bülbül gülzarında gör neler olur
Gönül sultanları tutar elimden
Erler meydanında gör neler olur

Fuzûlî’ye uğrar bâd-ı sabâsı
Mecnun’un gönlünde Hakk’tır davası
Nerden bilsin bunu aşkın Leyla’sı
Çöller dünyasında gör neler olur

Şirazi der korkma Nuh ise kaptan
Bir yanlış konuşur bin doğru yapsan
Helal haram demez herşeyi kapsan
Siyaset çağında gör neler olur

İki yokluk bende Yusuf Nâbî’yim
Edeple Resul’e her an tabiyim
Şiir dünyasında ben bir sabiyim
Hikmet deryasında gör neler olur

Itrî’den dinlenir ulvi nevâ-kâr
Semazen dönerken olur bahtiyar
Mevlanâ çağırır genç ve ihtiyar
Aşkın dergahında gör neler olur

Şeyh Galip anlatır insan özünü
Merttir esirgemez söyler sözünü
Ölüm genç yaşında kapar gözünü
Hayret diyarında gör neler olur

Tabduk’un emrinde Yunus nicedir
Kırkyıl süren hizmet kıldan incedir
Allah aşkı herdem gündüz gecedir
Kevser ırmağında gör neler olur

Cennetten sürgünü cürmüm bilirim
Rahmet-i Rahman’a canım veririm
Sevip sevmese de koşar gelirim
Vuslat mihrabında gör neler olur

Kalem aşka gelir arzeder halim
Hiç kimse kimsenin çekmez vebalin
Yılmaz istiğfarla ver arzuhalin
Mahşer mizanında gör neler olur
Rahman’ın affında gör neler olur

Hanifi YILMAZ-Kahramanmaraş

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 18 eseri bulunmaktadır.