DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Leyle-i Kadir / Hanifi Yılmaz

(Halimiz arzeyle Rahman’a ey Ramazan!)

           -I-             

Habib-i Kibriya, Muhammed Aleyhisselam
Ashabıyla sohbette, Hamd ile söyler kelam

Der Resûl-ü Kibriya, çok kutsaldır bu gece
Bin aydan hayırlıdır, takdir vardır bu gece

Ol mübarek dilinden, müjdeler sahabeyi
Sırr-ı Hikmetle dolar, nasibli bu geceyi

İsrailoğullarından vardı bir yiğit insan
Bin sene cihad ile herkesi etti hayran

Ashab hayret edince, sükût sardı herkesi
Ümmet sevinsin diye, indi Kadir Sûresi

Kullarına bahşetti, lütfetti Kereminden
Nazil oldu bu sûre, Kendi dilemesinden

Mübarek Ramazan’da, yirmi yedinci gece
Kur’an-ı Kerim bize, indirildi güzelce

Kadir Sûresi ile Hikmetler getirildi
Meleklere bir yıllık, kaderler bildirildi

Kaza kader seyrinde, Kadir Suresi dendi
Yapılan her ibadet, bu gece değerlendi

Ol gece yere iner, Cebrail ve melekler
İhlas ve takvâ ile kabul olur dilekler

Gördüğü her mü’mine, melekler verir selam
Kur’an okunan dilden, ne hoş duyulur kelam

            -II-

Son on günde bu gece, Ramazan’da saklanır
Hikmet dolar o gece, tek sayıda aranır

Bin aydan hayırlıdır, taat ihsan bu gece
Kulların gayretine, melek hayran bu gece

Namaz niyaz istiğfar, hep derlenir bu gece
Kulların dilekleri, hep dinlenir bu gece

Öyle bir an vardır ki, hep beklenir bu gece
Ümmet-i Resul için, hediyedir bu gece

Geçmiş günahlar için, af mağfiret bu gece
Yeryüzü ve gökyüzü, dolar rahmet bu gece

Fırsatı ganimet bil, sen uyuma bu gece
Mâsivayı terkeyle, geri durma bu gece

Muhabbet ile seyret, herkes Hızır bu gece
Mevlâ’nın lütfudur bu, kıymet Kadir bu gece

             -III-

Ya Rab! Kapına geldik, Sen affeyle bu gece
Affetmeyi seversin, himmet eyle bu gece

Ya Rab! Günahımız çok, dileriz Senden eman
Cümlemizi affeyle, hem Rahîm’sin hem Rahman

Ya Rab! Sen affeyle, mü’min ve mü’minatı
Rahmetin o kadar çok, kaplar tüm kâinâtı

Ya Rab! Merhamet eyle, tüm İslam Âlemine
Selamet ihsan eyle, bu gece hürmetine

Ya Rab! Zulümler bitsin, gitsin bütün belâlar
Bu Kadir hürmetine, kabul olsun duâlar

Ya Rab! Tüm mazlumların, duyarsın Sen âhını
İsm-i Celal hakkı çün, Sen kesersin vâhını

Mü’mine fırsat için, tüm kapılar açılır
Bu gece hürmetine, sonsuz rahmet saçılır

Ol gecenin sırrında, Hikmetle gelir selam
Tan vaktine kadar, esenliktir vesselam

Yılmaz, sadâkat ile kır nefsin zincirini
Dualarla gecenin, bil sen kıymet kadrini

“Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni ve anna”

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 18 eseri bulunmaktadır.