DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Ahsen Sevgili / Hanifi Yılmaz

-I-

Tüm varlığa sebeptin
Her devirde beklenen
Sen! Müstesna güzellik
Ruhlarımızda özlenen
Ahsen sevgili..

Cebrail heyecanla kutlu doğumda
İlan etti cihana, Muhammed’dir bu gelen
Sevinirken melekler, dile gelir her yerden
Sallallahu aleyhi ve sellem
Teşrifinle dünyanın, Sen oldun efendisi
Rahman ve Rahim’in, en gözde sevgilisi
Hep yolları gözlenen, İncil’de Ahmed’sin Sen
İsmin gibi cismin de ahsen..

Bir güneş gibi doğdun, Hira dağından
Aydınlattın ruhları, tüm karanlıklardan
Açılır sana semanın, tüm kapıları
Ayet ayet inerken, okunur satırları
Cebrail’le Kur’an’sın, Kur’an’la kurtaransın
Ebubekir’le yoldaşsın, Ali’yle hep sırdaşsın

Seherlerde aşkını, yüklenir bâd-ı sabâ
Mahzun gönüllere, misk-ü amberle gelsen
Kalbim daim açıktır sana
Gizliden bir sır da bana versen
Dünya sırtımdan birden düşüverir
Kevserin başında, ümmetini beklerken
Cennet uzaktan sanki el verir

………..

-II-

Gülünce güller açar yanaklarında
Gül kokardı kelimeler
Hikmete dönüşür dudaklarında
Dinlerken seni gönül
Ferahfeza seyrinde mestanedir
Bilmem ki, bu kaçıncı bahar
Senden en güzel gül kokuları getirir
Her ezanda ruhumuz, kul olur yenilenir
Bu ezanlar şahadettir
İkrarımız vahdettir, dört bir yana
Yalnız Sana tanınan, Ey Sevgili
Allah ismiyle ismin, yazılırken yanyana
Bu ne muhteşem bir davettir cihana
Ahsen Sevgili…

Mutluluk çağlayan bir pınar gibi
Zemzem misali avuçlarından
Kana kana bir içebilsem
Ya da.. parmaklarından akarken ab-ı hayat
Cennete dönüşür nûrla dolar tüm mahzen
Solunda ben olayım, sağımda hep Sen
İhsan sırrında nasıl mest olur
Muhsinîn zümresine katılırken
Kalbimi, gönlümü kuşatan Ahsen

…………………….

-III-

Bütün salavatlarım zikir halinde (hep beraber )
Essalatü vesselâm ü aleyke ya Rasûlullah
Essalatü vesselâm ü aleyke ya Habiballah
Essalatü vesselâm ü aleyke ya nûru Arşillah

İşte Sana ümmet olmamızın
Bu en muhteşem bildirgesi
Ravzana doğru dua yüklenir
Aşk ile şevk ile duyurabilsem
Biz Seni ölümüne sevdik, Ya Resûlullah!
”Sevdim seni ben de” dediğini
Kutlu dudaklarından bir duyabilsem
Ahsen Sevgili…
Sakın bir lâhza bırakma beni
Ruhum daralır, kalbim kırılır
Bu can Senden nasıl ayrı kalır

Âdem’in kurtuluşu Sensin
Peygamberlere Sultansın
Musa hayran olurken Sana
Yûsuf’a yansıyan ayinesin Sen
Siracen münira, süreyyasın Sen
Nûrun alâ nûr, mücellasın Sen
İsmin gibi cismin de ahsen..

-IV-

İbrahim’in duası
Davud’un muhteşem sadâsı
İsa’nın kutlu müjdesi
Amine’nin sâdık rüyası
Onsekizbin âlemin Mustafa’sı
Sonsuz Rahmetlerle kuşanıp gelen
Güzeller güzeli Ahsen!

Bir yetim olarak ayrıldığında
Muzaffer bir kumandan olup geldin Sen
Mekke’yi fethettin, Medine mesken
Lebbeyk davetine gönül verirken
Kâbe’de tavaf da, hissedilensin
Habib-i Kibriya, Muhammed’sin Sen

Essalatü vesselâm, Ey Nûr-u Hüda
Essalatü vesselâm, Yasin ve Tâha
Essalatü vesselâm, Rahmeten lil âlemin
Ümmetin ihya olur, Ya Şefi-ül müznibin

Güzellikte her daim müstesna
Mevlâ’nın katında, Habib Mustafa
Garip kardeşlerine, nazar eyle Sen..
Levlâke sırrının, tek efendisi
Salât Sana, selam Sana, rahmet Sana
Rahman ve Rahim’in, en sevgilisi
Güzeller güzeli Ahmed olan Sen
İsmin gibi cismin de ahsen
Ahsen Sevgili! ..
Sallallahu aleyhi ve sellem…

Bu yazıyı paylaş:

One thought on “Ahsen Sevgili / Hanifi Yılmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 18 eseri bulunmaktadır.