DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

Çocuk Terbiyesi ve Annelik Üzerine / Nur Dinçkan

Çocuk terbiyesi elbette mühim meseledir. Çocuğun ahlakı, terbiyesi; ilk baştan annenin rahmine düşerken başlar. Anne hangi manevi iklim ve hal üzereyse bu çocuğun üzerinede aynen aksolur. Yani çocuğun terbiyesinde baş unsur annedir. Binaenaleyh, gelecek nesillerin ıslahı ve mükemmelliği tamamıyle saliha anneler tarafından inşaa edilir. Manevi değerleri olmayan, faziletsiz, ahlak ve edebten mahrum bir anne ile çocuk terbiyesi ne derece sıhhatli olur? Kadınların yaratılış gayeleri; onların sırf dünyaya çocuk getirip, o çocukları terbiye etmelerinden ibarettir. Modernleşip-dünyevileşen kesimlerin bu açıklamayı kadına yapılmış bir hakaret ve küçümseme olarak algılaması gayet tabidir. Biz bunları ciddiye almıyoruz. Çocuklar tamamıyle annenin elinde işlenecek bir cevherdir. Anne bu cevheri adeta bir nakış gibi işlemeli, daima vermeye alıştırılmalı. Arkadaşlarına hediye vermesi, onlarla paylaşması telkin edilmeli. Bu suretle çocuk infak sahibi ve cömert olur. Küçük yaştan itibaren anlayacağı şekilde fıkıh bilgisi verilmelidir. Bugün helal-haramdan habersiz büyüyen çocuklar bencil ve korkusuz oluyor. Tabi ki bu hususta da Efendimiz(S.A.V.)’in ince ve zarif hayatı bizler için ne güzel bir numune olacaktır. Peygamberinin güzelliğiyle ahlaklanan çocuk ;ince, rakik ve hassas bir kalp sahibi olur. Çocuklar başlı başına bir şahsiyettir. Erdemi, ahlakı, helali-haramı ailede öğrenemeyen çocuk toplum için bir sorun haline geliyor maalesef. Çocuk doğduğu andan itibaren bir kütüphane görebilmeli, okumanın manevi hazzını duyabilmeli . Anne-babasını televizyon yada internet karşısında değilde, kitap okurken gören çocuklar inanın ki müthiş bir okuma azmi içerisine gireceklerdir. Bunu tecrübeme binaen söylüyorum. Şunuda altını çizerek söylemeliyim ki;çocuklardan evvel anneliğin kurtarılması ve yetiştirilmesi daha mühim ve elzemdir. Annelerinin çok uzaklarda ve hep meşgul olduğu evlerin yanlız çocukları, duygularını yerli yerince düzenlemeyi öğrenemeden büyüyor. Sizler çocuklarınıza anlatın Hakkı ve hakikati. Yaşayın ve yaşatında.Kendisine Yaratan’ın ona biçtiği kulluk görevini hatırlatın. Bakın o zaman filizler nasıl boy verip yeşermiş. Maneviyatı sağlam nesillerin yetişmeleri ümidiyle. Sevgiyle…. Nur Dinçkan

Bu yazıyı paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazarın toplam 13 eseri bulunmaktadır.